Curiosidades

Máximas

“DOJO KUN”
SHITOTSU JINKAKU KANSEINI TSUTO MUROKOTO CARÁCTER
SHITOTSU MAKOTO NO MICHIO MAMURUKOTO SINCERIDADE
SHITOTSU DORIOKU NO SEISHIN O YASHINAUKOTO ESFORÇO
SHITOTSU REIGUI O OMONZURUKOTO ETIQUETA
SHITOTSU KEKI NO YU O IMASHIMURUKOTO CONTROLE

Contagem em Japonês

1- ichi

2- ni

3 – san

4 – shi

5 – go

6 – roku

7 – shichi

8 – hachi

9 – ku

10 – ju

11 – juichi

12 – juni

20 – niju

30 – sanju

40 – yonju

50 – goju

60 – rokoju

70 – shichiju

80 – hachiju

90 – kuju